Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Öğrenci Alınmasına YÖK’ten Onay

03 Nisan 15
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Öğrenci Alınmasına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan “Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü”ne 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınması konusundaki teklifimiz, 26.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Amacı ;

Biyoloji yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır.

Moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dalları olup yaşayan ya da yaşamı sona ermiş tüm organizmaların, moleküler düzeyde, yapılarını, işlevlerini ve bunların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, biyolojik sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, sistemler arasındaki ilişkileri moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve yeni buluşlar, İnsan Genomu Projesi'nin tamamlanması ile hızla gelişen bilişim teknolojileri Moleküler Biyoloji ve Genetik biliminin önemini, yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır.

Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yaparak temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanlar yetiştirmektir.

Ülke gereksinimlerine cevap verebilecek ve moleküler biyoloji ve genetik alanlarında en son gelişmeleri takip edebilecek öğrenme ve araştırma becerileriyle Bölümden mezun olan öğrencilerin esas istihdam alanı kamu ve özel sektördür. Kamu kurumlarından TÜBİTAK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ve ilgili kurum ve kuruluşlarda da istihdam alanı sağlanabilir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum