2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Ders Alma İşlemleri

18 Haziran 15

              2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizin eğitim birimlerinde yaz okulu açılmayacaktır.  Ancak, öğrencilerimiz aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde diğer üniversitelerin açacakları yaz okullarından ders alabilirler.

 

        DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YAZ OKULLARINDAN DERS ALMA KRİTERLERİ

1-Ders alınmak istenilen üniversitenin ilgili programının taban puanı kayıtlı olduğu programın 2014-2015 taban puanından yüksek olması gerekir.(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazısı)

2- Öğrencinin alacağı ders veya derslerin kredi saati vei çerik denkliklerinin,  gideceği yaz okuluna başlamadan önce Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.

3- Yaz okulundan en fazla 12 krediye kadar ders alınabilir.

4- Öğrenci güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olduğu dersleri veya alamadığı dersleri yaz okulundan alabilir.

5- Yaz okulundan birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz.

6- Öğrenci daha önce(CC) ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulundan alamaz.

7- Diğer üniversitelerin farklı harf sistemi uygulamaları ve mutlak sistemde verdikleri notlar Üniversitemiz Senatosunun belirlediği dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek kabul edilir.

8- Öğrencilerin başvuruları Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Kararından sonra kesinleşir.

9- Öğrenci fiilen kayıtlı olduğu bir dersin bütünleme sınavından başarılı olduğu halde, bu dersten yaz okuluna kayıt yaptırmış ise yaz okulundan aldığı not geçerli olur.

10- Öğrencinin; başka bir üniversitede yaz okulunu tamamladıktan sonra, yaz okulundan almış ve başarmış olduğu derslerin notlarını içeren evrakı, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum