Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

13 Ocak 16

Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

26.12.2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

  • Tıp Fakültesi,
  • Mühendislik Fakültesi,
  • İlahiyat Fakültesi,
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  • Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 13:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum