ISVET2016 - Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

21 Aralık 16

Üniversitemiz ev sahipliğinde 12-15 Ekim 2016 tarihlerinde ISVET2016- Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu Bildiriler Kitabına ilişkin bildiriler kitabı hazırlanarak yayımlanmıştır.

Sempozyum Bildiriler Kitabına ulaşmak için tıklayınız.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum