Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavda Değişikliğe Gidildi

29 Aralık 17

29/12/2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 9’uncu maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önceden öğretim elemanı jürilerine asıl olarak seçilecek üç öğretim üyesi arasında mutlaka ilgili anabilim dalı başkanının (anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı) olması şart koşulmuştur. İlgili anabilim dalı başkanı olmadığı takdirde, kadronun ilan edildiği bölüm başkanı görev alabilecektir. Konu ile ilgili önceki durum ile yeni durum şu şekildedir: 

ESKİ HALİ

 

YENİ HALİ

MADDE 9-(1) Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.

 

MADDE 9-(1) Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın, konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.


İlgililere önemle duyurulur.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

Resmi Gazetede yayımlanan ilgili yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum