33/a Kadrosuna Atanmak İsteyen ÖYP’li Araştırma Görevlilerimizin Dikkatine

04 Aralık 17

Halen 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre görev yapmakta iken, Üniversitemizin yayımlamış olduğu Usul ve Esaslar çerçevesinde ilgili Kanunun 33/a maddesine göre atanmak için başvuruda bulunacak ÖYP’li Araştırma Görevlilerinin, ekleri ile birlikte verecekleri başvuru dilekçeleri yanında, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu da doldurarak bağlı bulundukları Üniversitemizdeki bölümlerine en geç 8 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar vermeleri gerekmektedir. Süre kısıntısı nedeniyle, söz konusu tarihten sonra hiçbir şekilde dilekçe kabulü söz konusu olmayacaktır.

İlgili Araştırma Görevlilerimize önemle duyurulur.


Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum