Akademik Sosyal Ağlar

05 Şubat 17

Günümüzde bilgiye erişim internet teknolojileri sayesinde daha kolay hale gelmiştir. Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı “Akademik Sosyal Ağlar”, akademisyenlerin ve araştırmacıların kendi akademik sayfalarını oluşturarak çalışmalarını paylaşma imkanı buldukları, farklı araştırmacılar ile iletişim içinde ortak çalışma fırsatı yakaladıkları ortamlardır. Bu ağlar sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki araştırmacı, yaptığı çalışmayı paylaşmanın yanı sıra, benzer çalışma alanında çıkan yayınları takip etmek, diğer araştırmacılarla işbirlikleri kurmak gibi pek çok imkana da sahip olabilmektedir. 

Akademik sosyal ağları kullanan araştırmacılar, kendilerine ait araştırma odaklı, profesyonel özgeçmişlerini içeren profillerini oluşturup, kişisel yayınlarını, kaynakça ve yapılan atıflarını paylaşabilmektedirler. Akademisyenler ve araştırmacılar bu ağları etkin bir şekilde kullanarak kendi bilimsel faaliyetlerini geniş bir platformda sergileyebilme fırsatı bulmanın yanısıra, dünyanın öbür ucundaki bir araştırmacı ile ortak bir çalışma yapabilme veya kendisinin ve kurumunun hangi seviyede olduğunu çeşitli ölçütlere göre oluşturulan rankingler aracılığı ile takip edebilme imkanına sahip olabilmektedirler.

Bu çerçevede  sayısı her geçen gün  artan pek çok Akademik Sosyal Ağ oluşturulmakta ve tüm dünyada akademisyenlerin/araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan akademik sosyal ağlar aşağıda verilmiştir:

  • Google scholar, 
  • ResearchGate,  
  • Academia.edu, 
  • Epernicus Network,
  • Methodspace, 
  • Sciencestage. 


Sosyal akademik ağlardan en yaygın kullanılanlarından olan Google Scholar Citation ile araştırmacılar çalışmalarını tüm dünyadaki ilgililerle paylaşmak üzere paylaşabilmekte, çalışmalarına yapılan atıfları rahatlıkla takip edebilmektedirler. Yayınlara kimlerin atıf yaptığını, zaman içinde yapılan atıfların  grafiği ve atıf sayılarının sıralamalarını da izlemek (metrics)  mümkün olmaktadır. Yeni makalelerin ve yeni yapılan atıfların eklenerek güncellenmesi ve atıf sayısına göre listeler otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

Yine en yaygın kullanılan bir akademik ağ olan ResearchGate ise araştırmacıların ve akademisyenlerin yaygın olarak kullandığı diğer bir sosyal akademik ağ olup makalelerin paylaşımı, karşılıklı soru-cevap ve tartışma ortamları ve çalışma arkadaşları bulmak açısından ortam sağlamaktadır. Her iki sosyal akademik ağ da ücretsizdir. 

Üniversitemiz öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası her türlü akademik çalışmalarının “Akademik Sosyal Ağlar” aracılığıyla paylaşımı konusu, akademisyenlerimizin ve üniversitemizin akademik alanda geniş kitlelere tanıtılması, karşılıklı işbirliği ve paylaşımlarda bulunulması açısından son derece önemlidir. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum