Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

07 Mart 17

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

  • Tıp Fakültesi,
  • Fen-Edebiyat Fakültesi,
  • İlahiyat Fakültesi,
  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 10 Mart 2017 Cuma günü saat 10:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum