Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

23 Nisan 17

22 Nisan 2017 Tarih ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmilk yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum