YÖKAKADEMİK Sistemi Hizmetleri ve YÖKSİS’te Faaliyetlerin Güncellenmesi

29 Mayıs 17

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Türk Yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilere ve bilimsel/akademik faaliyet çıktılarına tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebilme imkânı sağlayan YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama) sistemi hizmete sunulmuştur.  “akademik.yok.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilen “YÖKAKADEMİK” sistemi üniversitelerin akademik performanslarının ortaya konması, ulusal/uluslararası bazda ülkemizde yapılan araştırmaların derlenmesi, incelenmesi ve bulunması, herhangi bir konuyla, bilim alanıyla, özel uzmanlıkla ilgili uzman, bilirkişi vb seçiminde yardımcı olması gibi birçok faydalar yanısıra üniversitelerimizin ve öğretim üyelerinin dünya bilim hayatında tanınırlığını da sağlamaktadır. 

“YÖKAKADEMİK” sisteminde akademik çalışmalarımız ve mesleki gelişimimiz için faydalanabileceğimiz birçok veriye ulaşılabilmektedir. 

“YÖKAKADEMİK” sistemi üzerinde yayımlanan bilgiler, YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi ve Tez Merkezi uygulamalarında Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Akademisyenlerin bizzat kendileri tarafından girilen verilerden oluşmaktadır. Bu nedenle Yükseköğretim Kurumlarının alt birim, akademik ve idari personel, öğrenci, akademik personel özgeçmişleri ve farklı birçok bilginin tutulduğu merkezi bir veri tabanı olan YÖKSİS’de kişisel bilgiler ve akademik faaliyetlerin güncellenmesi ve bu konuya gösterilecek ilgi ve duyarlılık önem arz etmektedir. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum