3 Aralık Dünya Engelliler Günü

01 Aralık 18

Üzerinde yaşadığımız dünyaya her insan gözlerini aynı şartlarda açmayıp, bu hayata aynı çizgi ve imkânlarla başlamamaktadır. Bazıları doğarken, bazıları da yaşamlarının bir döneminde “ben farklıyım” diyebilmektedir.  Bu farklılığa neden olan etmenlerden birisi de, doğuştan veya sonradan gelişen, bireylerin fiziksel, zihinsel, ruhsal veya duyusal yetilerindeki kayıplardır. Toplumda engelli olarak bilinen bu bireylerin sosyal yaşama katılımları herkesle eşit koşullarda gerçekleşmemektedir. 

Ülkemizde yaşayan nüfusun yaklaşık %12,3’ü fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireylerden oluşmaktadır.  Bu bireyler ve çevreleri,  yaşam boyu doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimden istihdama, hukuki alandan sosyal ve sağlık alanına kadar çeşitli zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Bu problemleri ortaya çıkaran, bireylerin zihinsel ve fiziksel sınırlarından ziyade toplumsal ve çevresel koşullardır.

Hem hukuki düzenlemelerdeki hem de bu düzenlemelerin uygulamasındaki yetersizlikler, fiziki çevrenin engelli bireylere uygun hale getirilmemesi,  toplumun bakış açısı ve zihniyeti gibi birçok nedenler, hem insanlarımıza hem de merkezi ve yerel yönetimlere çeşitli sorumluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklardan doğan ve çeşitli düzeylerdeki platformlarda yapılan tüm sosyal ve yasal düzenlemeler, engelli farkındalığı oluşturmak açısından temel oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak Birleşmiş Milletler 1992’de almış olduğu kararla 3 Aralık’ı  “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda engellileri daha iyi anlamak, engelli hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatın her alanına engellileri entegre ederek, topluma tam ve etkin katılımları hedeflenmiştir.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Üniversitemizde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılacak etkinliklere tüm akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve Çorum halkı davetlidir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum