İşveren/İşveren Vekili İSG Eğitimleri İçin Ön Kayıtlar Başladı

04 Şubat 19

Bilindiği üzere Üniversitemiz ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında “İş Yerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim” protokolü imzalanmıştır.

Başta ilimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm işletmeler 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 50 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, iş sağlığı güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri (işe giriş ve periyodik muayeneler, tetkikler işyerinde yapılması gerekli ölçümler hariç olmak üzere) Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri yürütebileceklerdir.

Bu kapsamda başta üniversite-sanayi iş birliği olmak üzere ilimizdeki pek çok faaliyet alanında Üniversitemiz ile önemli çalışmalar gerçekleştiren ve iş dünyası ile Üniversitemiz arasında sinerji oluşturan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğinde yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde de Üniversitemiz tarafından Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) bünyesinde, İşveren/İşveren Vekilli için uygulanacak olan 16 Saatlik Uzaktan/Örgün Eğitim ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri verecektir. 

Eğitimlerde başarılı olup belge alanlar Bakanlığın yapacağı “İşveren/İşveren Vekili İSG Sınavına” giriş hakkı kazanacaklardır. Böylece 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş tanımında yer alan kendi işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık hizmetlerini yürütebileceklerdir. Katılımcılar eğitim programına HİTİTSEM’in web sayfasından elektronik olarak ön kayıt yaptırabileceklerdir. 

İşveren/işveren vekili eğitimlerine katılan katılımcıların başarılı olması için 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Sınavdan 15 gün sonra “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayımlanacak ve sınav sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilerek, İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan İşveren/İşveren Vekilleri İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kayıt yaptırıp kendi iş yerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak kendilerini atayabileceklerdir.

Ülkemizdeki toplam 1.745.161 işyerinin 1.005.866 adedi 1-50 kişi çalıştıran işyerleridir. Ülkemizdeki toplam 13.680.505 çalışanın 4.217.562 çalışanı 1-50 kişi çalıştıran işyerlerinde çalışmaktadır. Rakamlara bakılarak analiz yapılırsa 1-50 kişi çalıştıran işyerlerindeki İSG hizmetlerinin ihmal edilmeden sorumlu Bakanlık tarafından sağlıklı bir şekilde denetim yapılması gerekmektedir. 50 Kişiden Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerlerinde yeni dönemin faydaları, kaza ve hastalıklarla oluşan insan gücü kayıplarının önüne geçilmesi, çalışanların periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi, çalışanlara mesleki ve İSG eğitimlerinin verilmesi, çalışanların işyeri çalışmalarında görüşlerinin alınması, çalışanların hayati tehlike içeren ortamda çalışmadan kaçınılmasını sağlamak olacaktır.

İşveren/İşveren Vekili İSG Eğitimlerine ilişin detaylı bilgi için Tıklayınız.
İşveren/İşveren Vekili İSG Eğitimleri Ön Kayıt Formu için Tıklayınız.
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum