Üniversitemiz Rektör Adaylarını Bilgilendirme Duyurusu

12 Nisan 19

Üniversite Yönetimi olarak 2011’den bu yana iç ve dış paydaşlarımızla, akademik ve idari personelimizle omuz omuza vererek uyum içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk ile fiziki mekanların/arazilerin durumu gibi çeşitli alanlarda ulaşmış olduğu seviye, belli aralıklarla ve çoğu zaman yıl ya da dönemsel bazda rakamlarla karşılaştırmalı olarak Üniversitemizin resmi web sayfasında “Haberler” kısmında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Böylece yönetimimizce şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin gereklerinden biri olarak düşünülen Üniversitemizin nicel ve nitel gelişimi, kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

Bu kapsamda, Üniversitemizin en temel gelişim göstergeleri, resmi web sayfamızda çeşitli tarihlerde yayımlanan “Rakamlarla HİTÜ” başlıklı haberlerimizde ve 17 Mart 2019 tarihli “Üniversitemizin 13. Yılını Gururla Kutluyoruz” başlıklı haber metnimizde çok açık ve şeffaf bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca Üniversitemize ilişkin güncel temel bazı rakamsal verilere yine web sayfamızda “Üniversitemiz” menüsü altında yer alan “Rakamlarla HİTÜ” kısmından ulaşılabilmektedir. 

2019-2023 Dönemi için Üniversitemizde rektör adaylığı başvurusu yapacak çok değerli meslektaşlarımızın adaylık sürecinde Üniversitemize ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri en güncel ve gerçek rakamsal verilerin buralardan temin edilmesi, Üniversitemize dair verilebilecek olası eksik ya da hatalı/yanlış bilgilerin önüne geçecektir. 

Üniversite yönetimi olarak, yeni bir dönemin arefesine gelinen bu günlerde Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok alanda yakalamış olduğu başarı ivmesinin bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğine; Üniversitemizin ilimizle kaynaşmış halde bölgenin ve ülkenin parlayan yıldızı olmayı sürdürerek bugüne kadar bağımsız ulusal/uluslararası kuruluşlarca teyid edilen başarı grafiğini bundan sonrasında da yükselterek ülke ve dünya bilim alanında çok daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü   


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum