VII. Anorganik Kimya Kongresi

13 Haziran 19

İki yılda bir yapılmakta olan Uluslararası Katılımlı Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 19-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nin amacı, üniversiteler, kamu ve özel endüstri kuruluşlarında kimya, fizik, eczacılık, mühendislik, tıp gibi çeşitli disiplinlerde anorganik kimya konularında çalışan temel bilimciler ile uygulayıcıları bir araya getirmek, tartışma ortamı oluşturmak, katılımcılar arasında işbirliğini teşvik etmek, alanda yetişecek genç akademisyenlere deneyim kazandırmak, anorganik kimya alanındaki son teknolojik gelişmeler ve gelecekle ilgili eğilimleri ortaya koymak ve bilimsel etkinlikleri sürekli kılarak artırmaktır. 

Farklı ülkelerden 10’a yakın davetli konuşmacının katılacağı Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi’nde ele alınacak başlıca konular şunlardır:

  • Koordinasyon Kimyası
  • Supramoleküler Bileşikler
  • Organometalik Kimya
  • Katalizörler
  • Tepkime Mekanizmaları
  • Enerji ve Fotokimya
  • Biyoinorganik Kimya
  • Katıhal Kimyası
  • İnorganik-organik Malzemeler
  • Bor Kimyası 

Kongre ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum