TÜBİTAK ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020) Açıldı

10 Ocak 20

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir.

ERA-NET NEURON Projesi 2020 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2020), 08 Ocak 2020 tarihinde açılmıştır. JTC 2020 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Bu çağrının amacı, duyusal bozukluklar ve bunların sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgili önemli soruları ele alacak çok uluslu, işbirliğine dayalı araştırma projelerini desteklemektir. Araştırma projeleri, diğerlerinin yanı sıra somatosensör sistemi de dahil olmak üzere tüm duyusal modalitelerin araştırılmasını içerebilir. Bu çağrıda, modaliteler arasındaki sinerjileri ve çoklu duyusal disfonksiyonu ele alan araştırma soruları da teşvik edilmektedir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum