Üniversitemiz OKA İle İlk Projesini İmzaladı

11 Ekim 11

 

Üniversitemiz tarafından, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunulan “İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim için Sektörel Talep Araştırması Projesi” teknik ve mali değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak, 11.10.2011 tarihinde taraflarla bir protokolle imzalandı. Proje sözleşmesi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN,OKA Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN ve Proje Koordinatörü  Öğr. Gör. Mehmet AYDINKAL tarafından imzalandı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. ALKAN, bu projenin yapılacak diğer önemli projelerin de bir başlangıcı olması açısından önem arz ettiğini dile getirerek, OKA ile daha pek çok yeni projelere imza atma temennisinde bulundu.

Proje kapsamında, Çorum ilinde işgücü piyasası analizleri yapmak suretiyle mesleki eğitim ile sektörlerin talep ettiği nitelikli eleman ve ara eleman ihtiyacının karşılanması arasında rasyonel ilişkinin kurulabilmesi için gereksinim duyulan sağlıklı, güvenilir ve gerçekçi verileri elde etmeye yönelik araştırma gerçekleştirilecek. Bu bağlamda projenin en temel amacı olarak Çorum bölgesinin işgücü talebini nitel ve nicel bazlı olarak analiz etmek, raporlamak ve mesleki eğitim veren okullara güvenilir bir veri tabanı sunmak şeklinde ifade edildi.

Bu çalışma ile mesleki eğitim veren okulların iş piyasasının beklenti ve gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte eleman yetiştiren bölümler açmasını temin için somut talep verileri sağlanması, istihdam edilebilirliği kalmamış bölümlerin kapatılması ya da re-organize edilmesi gereğinin tartışmaya açılması ve makro ölçekte işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya çıkararak eğitim programcılarına müfredat hazırlamada katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bir dizi anket çalışması, ikili görüşmeler, toplantılar ve çalıştay faaliyetleri ile oluşturulacak olan proje raporunun 3 ay içinde tamamlanarak ilgili birimlere sunulması planlanmaktadır.

Koordinatörlüğünü Okutman Mehmet AYDINKAL’ın yürüteceği projenin yürütme ekibi, Araştırma Uzmanı olarak görev yapacak olan Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİLGİN, Öğr. Gör. Doğan DEMİRCİ ve Öğr. Gör. Fatih ŞANÖZ’den oluşmaktadır.

1
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum