İlahiyat Fakültesinde Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

18 Ekim 12

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nde 10-11 Ekim 2012 tarihleri arasında fakülteye yeni başlayan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla “Oryantasyon Eğitimi” gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ferit USLU’nun konuşması ile başlayan oryantasyon etkinliklerine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-hoca kaynaşması ile ilgili renkli anların yaşandığı program, öğrenciler tarafından hazırlanıp, sunuldu.

    İki gün süren ve dört sunudan oluşan programın birinci oturumunda fakültenin tanıtımı yapıldı. Ardından “Çorum’da ne, nerede?” başlıklı görsel sunu ile birinci gün etkinlikleri tamamlandı. Sunu çıkışında öğrencilere Çorum’u tanıtan CD ve kataloglar dağıtıldı.

    Programın 2. gününün birinci sunusunda Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili öğrencilere bilgiler verilerek, konuyla ilgili soruları cevaplandı. İkinci sunuda ise İlahiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ve yaptıkları etkinlikler, yine öğrenciler tarafından anlatıldı. Sunu sonrası, kulüp başkanlığını yürüten öğrenciler tek tek sahneye çıkarak kendilerini tanıttılar; geçmişte neler yaptıklarını, gelecekte ne gibi etkinlikler tasarladıklarını anlattılar ve fakülteye yeni kaydolan öğrencileri kulüplerde aktif rol almaya davet ettiler.

    Oryantasyon programı sonunda öğrencilerin, sunumu yapan kulüp başkanı öğrencilerle diyaloga geçerek kendilerinin de kulüplerde yer almak istediklerini dile getirmeleri programın ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

1
2
3
4
5
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum