Fen Edebiyat Fakültesi’nde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı

12 Aralık 12

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAYA, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve Fakülte öğrencilerine bir konferans verdi.

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAYA yaptığı konuşmada, “insan hakları” kavramının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişiminden bahsettikten sonra, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan insan hakları konusundaki gelişmelere değindi. İnsan hakları konusunda Sened-i İttifak’la başlayan gelişimin Tanzimat Fermanı ve onun tamamlayıcısı niteliğinde olan Islahat Fermanı ile devam ettiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAYA, Tanzimat’ın Türk demokrasisi ve insan haklarının gelişmesinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirttikten sonra 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’yle bu hakların anayasal güvence altına alındığını ve aynı anayasanın 1909’da uğradığı değişikliklerle toplumumuzda insan haklarının daha ileri bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise 1921 Anayasası’nın savaş döneminde hazırlanmasından dolayı önceliğin Milli Mücadele’ye verildiğini ancak kavramın 1924 Anayasası’nda güvence altına alındığını, 1961 ve 1982 Anayasalarında ise uluslararası metinlere göre kavramın içeriğinin doldurulmaya çalışıldığını belirtti.

1
2
3
4
5
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum