İskilip Meslek Yüksekokulu’nda İstişare Toplantısı

21 Aralık 12

Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlarımıza yansıtılması konusunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuyla ortak projeler gerçekleştirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çorum İl Koordinatörü Emin Serdar KURŞUN ve Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu akademisyenleri toplantı yaptı.

Bilgi ve fikir alışverişinde bulunulan toplantıya Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer CENGİL, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serkan TULUK ve öğretim elemanları katıldı.

Toplantıda, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/05/2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girdiğini belirten Emin Serdar KURŞUN, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kırsal alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalarında daima göz önünde bulundurduğu ilkelerinin olduğunu söyleyerek bunları şöyle sıraladı:

- Kırsal ve tarımsal kalkınmayı bir bütün olarak ele alınması
- AB’nin tarım ve kırsal kalkınma politikalarına uyumunun sağlanması
- Ulusal kalkınma planları ile uyumlu kırsal kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi
- Kırsal kalkınmaya yönelik tüm projelerin yürütülmesinde ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması
- Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve yararlanıcıların karar alma ve uygulama süreçlerine katılımının sağlanması
- Kırsal alanlara yönelik etkili bir finansman sisteminin oluşturulması
- Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması

Avrupa Birliğinde Kırsal Kalkınma Politikalarının Tarım ve Orman Sektörünün güçlendirilmesi ve kırsal rekabet gücünün arttırılması yönünde olduğunu belirten Emin Serdar KURŞUN, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve tüm kuruluşlarla ilgili ortak bir çalışma yürütmek istediklerini, Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu’nun başta Geleneksel El Sanatları olmak üzere bu ortak çalışma da yer almasını temenni ettiklerini belirtti.

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer CENGİL de, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya yönelik projelere her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi. Toplantıda İskilip için neler yapılabileceği, Kırsal Kalkınmada İskilip’in önemi konusu da masaya yatırıldı.

İskilip Meslek Yüksekokulu’nda İstişare Toplantısı
İskilip Meslek Yüksekokulu’nda İstişare Toplantısı
İskilip Meslek Yüksekokulu’nda İstişare Toplantısı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum