Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mevlüt UYANIK' tan Felsefe Bilimine Üç Büyük Katkı

05 Mart 12

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Uyanık felsefe dünyasına üç önemli eserle katkıda bulundu. Uluslararası alanda çalışmalarda yer alan Prof. Dr. Uyanık'ın telif ve tercüme makalelerinden oluşan “Çağdaş İslam Bilimine Giriş" isimli kitabı okurla buluştu. Kitapta "Doğu Medeniyeti ve Batı Medeniyeti' ayırımından hareketle, coğrafya merkezli 'Doğu Bilimi veya Batı Bilimi' diye bir tanımlamanın imkânı var mıdır? Ya da din, kültür, ırk veya medeniyet merkezli, bir 'Hıristiyan Bilimi, İslam Bilimi, Çin Bilimi' tanımlaması ne kadar tutarlıdır?" sorularının cevabı aranıyor. Ayrıca telif ve tercüme makalelerden oluşan ‘Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu’ adlı kitabının ve "Felsefi Düşünceye Çağrı" isimli eserinin genişletilmiş ikinci baskısı gerçekleştirildi. 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mevlüt UYANIK' tan Felsefe Bilimine Üç Büyük Katkı
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mevlüt UYANIK' tan Felsefe Bilimine Üç Büyük Katkı
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mevlüt UYANIK' tan Felsefe Bilimine Üç Büyük Katkı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum