Üniversitemiz İle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında İşbirliği Protokolleri İmzalandı

07 Kasım 13
Üniversitemiz İle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Üniversitemiz ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, “Hükümlülerin Eğitim ve İyileştirmelerine İlişkin İşbirliği Protokolü” ile “Hükümlülerin Kamuya Yararlı işlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Hükümlülerin Eğitim ve İyileştirmelerine İlişkin İşbirliği Protokolü ile Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce takipleri yapılan mevcut hükümlülere yönelik psikolojik destek sağlayarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla onların iyileştirme ve topluma kazandırılma süreçlerine destek olmak, yeniden suç işlenmesinin önlenmesi, toplumsal hayata hazırlanması ve topluma kazandırmak; Üniversitemiz öğrencilerini, öğretim üyelerini ve imkânlarını, şehrin kurumlarıyla bir araya getirerek sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek; Üniversitemizi bulunduğu şehrin insanıyla bütünleştirerek toplumsal dayanışmanın gelişmesini sağlayarak, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce takibi yapılan hükümlülerde iyimserlik duygularını canlı tutarak hayatla ilgili bağlarını güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İşbirliği Protokolünde de,  Denetimli Serbestlik kapsamında haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlülerin yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmesini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken verimli, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak ve evrak bürokrasisini azaltarak emek, kaynak ve zaman kaybının önüne geçmek amaç edinilmiştir.

Denetimli serbestlik Nedir?

Türk Adalet Sistemine 2005 yılında giren Denetimli serbestliğin amacı; suçluyu topluma kazandırmak, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak, suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken bireyler olarak toplum arasındaki onurlu yerini almasına yardım etmektir. Bunu yapmak için de öncelikle toplumu suçlulardan korumak ve suçluyu ıslah etmek gerekmektedir. Bu bakımdan denetimli serbestlik hizmetleri, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak için, suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi, cezalarını toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara rehberlik yaparak topluma kazandırılmalarına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir

Üniversitemiz İle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında İşbirliği Protokolleri İmzalandı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum