Sungurlu MYO’ya Üç Yeni Program Açılmasına YÖK’ten Onay

25 Aralık 14

Üniversitemiz Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Fizyoterapi”, “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” ve “Sosyal Hizmetler” programlarının açılması konusundaki teklifimiz; 25.11.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Sadece merkezimizde değil, ilçelerimizdeki Meslek Yüksekokullarında da yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda önemli gelişmeler kaydeden Üniversitemiz, Sungurlu Meslek Yüksekokulunda açılan istihdam odaklı yeni programlarımız ile birlikte büyümesini sürdürmeye devam etmektedir.

2010 yılında 6 programı olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda, açılması onaylanan bu programımızla birlikte toplam program sayısı %100’lük bir artışla 12’ye ulaşmıştır. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve değişen durum karşısında her anlamda revizyona giderek fiziki mekânlarında da hızla iyileştirmeler yapılan Sungurlu MYO, kısa bir süre önce temeli atılan ve yapımı hızla devam eden modern tasarıma sahip prestijli binasının hizmete girmesi ile de gelişimine devam edecektir.

Farklı alanlarda uzmanlaşan akademik personeli ile yapılanmasına hızla devam etmekte olan Üniversitemiz, her geçen gün bir yenisi açılan istihdam odaklı programlarıyla birlikte 2010 yılında 38 olan ön lisans program sayısını, bugün itibariyle %100’ün üzerinde bir artışla 79’a ulaştırmıştır.

 

 

Fizyoterapi Programının Amacı

Fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir. Eğitim programı kas iskelet sistemi problemlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri içermektedir. Öğrenciler fizik tedavi modaliteleri, ölçüm yöntemleri, kinezyoloji, egzersiz programlarının doğru uygulanabilmesi gibi temel kavramlar konusunda bilgilendirilmektedirler.

 

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının Amacı

Hekim tarafından X ışınlarının gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir. Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, birimdeki yetkili uzman hekimin sorumluluğunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • İş organizasyonu yapar.
 • Cihazı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
 • Hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
 • Radyografi çekimi yapar.
 • Seyyar cihazlarla radyografi çekimi yapar.
 • Film banyo/baskı işlemleri yapar.
 • Bilgisayarlı tomografi çekimi yapar.
 • Manyetik rezonans  (MR) görüntüleme yapar.
 • Kemik mineral dansitometresi çekimi yapar.
 • Mamografi çekimi yapar.
 • Angiografi görüntülemesi yapar.
 • Nükleer tıp görüntülemesi yapar.
 • Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapar.
 • İmmobilizasyonu sağlamak için gerekli uygulamaları yapar.
 • Fokalize blok işlemleri yapar.
 • Radyoterapi tedavi planını uygular.
 • Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden sorumludur.
 • Tetkik filmlerinin hazırlanmasını ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasını sağlar.
 • Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastanın durumunu kontrol eder.
 • Uygulanan radyolojik işlemler hakkında hasta ve hasta yakınların bilgilendirir.
 • Kullandığı cihazların bakımını, temizliğini, basit onarımını yapar ve kullanıma hazır bulundurur.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve Sağlık Teknikeri (Radyoloji) unvanı verilir.  Tıbbi Görüntüleme Teknikeri; hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren kişidir.

 

Sosyal Hizmetler Programının Amacı

Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmet, insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği inceler. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet çalışanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını temsil etmektedir. Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum