Öğretim Üyemizden Vergi Bilinci Konusunda Dikkat Çeken Araştırma

12 Mart 14

Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Salonu'nda Vergi bilinci konusunda dikkat çeken araştırma "Vergi Algısı ve Bilinci" konulu konferans gerçekleştirildi.

Düzenlenen konferansa Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sırasıyla kürsüye gelen Defterdar İhsan Özbay ve SMMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım yaptıkları selamlama konuşmalarında Vergi ve Muhasebe Haftaları’nı kutladılar.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, üniversite öğrencileri arasında yapılan “Vergi Algısı ve Vergi Bilinci” konulu araştırmanın sonuçlarını açıkladı ve vergi bilincinin oluşmasında psikolojik etkenlerin önemine dikkat çekti.

Geleceğin vergi mükellefleri olacak üniversite öğrencilerinin vergiye ilişkin algıları ve vergi bilinci üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, araştırma ile ilgili olarak bilgiler aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin vergi konusundaki algılarını, vergi bilincim araştırmayı ve vergiye ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla anket çalışması yapıldığını ifade ederek ana kütlenin Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerini kapsayan 586 öğrenciden oluştuğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Sağlam, %95 güven düzeyi ve %5'lik örnekleme hatasına göre örneklem sayısının 233 olarak bulunduğu anketin 330 öğrenci ile yapıldığını da sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, vergi bilincine ilişkin yapılan anket sonuçlarını ise şu şekilde açıkladı:

“Ankete katılan öğrencilerce; bireyin vergi yükümlülüğünü vicdanında hissetmesi, vergi ödemesi gerektiği duygusuna sahip olması, devletin şeffaf olması, vergi ödemeyenlere yaptırım uygulanması, vergilerin nereye harcandığının kamuoyuna açıklanması, kamu hizmetlerinin nitelik/niceliğinin artması hususlarının vergi bilincini sağlayacağı veya artıracağı yüksek oranda kabul ediliyor. Buna karşılık öğrenciler, vergi ödemeyenlerin aftan yararlandırılmasının ise vergi bilincini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Sonuç olarak ankete katılan öğrencilerin vergi algılarının pozitif yönde olduğu, vergi hakkında yeterli bir bilinç seviyesine sahip oldukları değerlendiriliyor.” 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum