2014 - EKPSS Sınavı Yapıldı

27 Nisan 14

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca yapılan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2014-EKPSS) 27 Nisan 2014 Pazar günü 81 il merkez ile birlikte ilimizde de gerçekleştirildi. İlimizde ilki 2012 yılında uygulanmış olan EKPSS sınavına, yaklaşık 520 aday katılmıştır.

EKPSS sınavının sonuçları;

A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl Özel İdareleri ve Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına,

     engelli personel alımlarında kullanılacaktır.

C) Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.

Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.
 

ÇORUM İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum