Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Tamamlandı

21 Mayıs 14
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Tamamlandı

Üniversitemiz Proje Koordinasyon Birimi’nin düzenlediği  “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi”nin 2. ve son grup eğitimleri Sürekli Eğitim Merkezi’nde tamamlandı.

Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans ve Bakanlıkların açtığı proje çağrılarına yönelik olarak kişilerin ve kurumların proje yazma kapasitelerini artırmak amacıyla  16-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitime; öğretim elemanları, kamu sektöründen temsilciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi gösterildi.

2. grup eğitimlerde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler, programlar, hibe imkanları, mevcut durum analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, hibe programları başvuru formları ve eklerinin hazırlanması, projelerde faaliyet bütçesinin oluşturulması, gerekçelendirme ve fon kaynakları, Erasmus+ ve Eurodesk konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılar tarafından doldurulan anketlere verilen cevaplarda, proje yazma konusundaki önyargıların büyük ölçüde kırıldığı ve öğrencileri proje yapmaya teşvik edici bu tarz etkinliklerin daha sık tekrarlanması gerektiğine dair beklentinin yoğun olduğu görüldü.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Tamamlandı
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Tamamlandı
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Tamamlandı
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Tamamlandı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum