Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Hızla Büyüyor

06 Mayıs 14

Üniversitelerin önemli gelişmişlik göstergelerinden birisi de hiç şüphesiz sahip oldukları kütüphaneleridir. Pek çok dünya üniversitesi kütüphaneleriyle ve kütüphanelerinde sundukları imkânları ve verdiği hizmetleriyle de adından söz ettirmekte, bu özellikleriyle farkındalık oluşturarak ön plana çıkmaktadır. Benzer yaklaşıma sahip olan Üniversitemizde de bu alanda hiç bir fedakârlıktan kaçınılmadan, kütüphane altyapısının geliştirilmesine dönük yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, gerek kaynak sayısı bakımından, gerekse erişim çeşitliliği ve kullanıcılarına sunulan hizmetler bakımından her geçen gün hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bugün itibariyle (Nisan-2014), Merkez Kütüphanemizde 47 elektronik veri tabanı, 7/24 erişim sağlanan 38,055 elektronik dergi ve 190,000’e yakın basılı yayın ve elektronik kitap, kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Merkez Kütüphanemize ait sayısal bazı verilerimiz aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Merkez Kütüphanemizde kullanıcılarımızın görsel ve işitsel materyaller aracılığı ile öğrenme süreçlerini hızlandırmak, yoğun geçen çalışma ortamlarına farklılıklar katmak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilk kez oluşturulan Multimedya Birimimizde;

-  DVD/CD/Blue-Ray Film, 

- Belgesel-Eğitim CD’leri,

- Klasik Türk Müziği,

- Bilimsel Etkinlik Proceeding’leri,

ağırlıklı olmak üzere 1.000’e yakın bibliyografya, sesli kitap, film, müzik ve belgesellere ait DVD, VCD ve CD’ler kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Merkez Kütüphanemize yeni gelen tüm kaynaklar, bir liste halinde e-mail aracılığıyla tüm kullanıcılarımıza duyurulmaktadır.

Merkez Kütüphanemiz dışında Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımızda yer alan birim kütüphanelerinde de yaklaşık 37.000 kitap bulunmaktadır.

Elektronik Yayın Talep Sistemi

Üniversitemiz kütüphanelerine alınması istenilen kaynakların bürokratik süreçleri en aza indirerek daha kısa sürede temini için, yayın taleplerinin on-line yapılabileceği “Elektronik Kaynak Talep Sistemimiz” faaliyete geçmiştir.

Basılı ya da elektronik kaynaklar ile, harita, CD/DVD vb. materyal talebinde bulunacak Üniversitemiz kullanıcılarının, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “YAYIN TALEP FORMU” linkinden ulaşabilecekleri elektronik formları (@hitit.edu.tr uzantılı e-mail hesap bilgileri girilerek) doldurarak, talepte bulunmaları yeterli olacaktır.

Online Veritabanlarına Kampüs Dışından Erişim İşlemleri

Kütüphanemizde kullanıcıların YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphanenin yenilenen web sayfası (http://www.kutuphane.hitit.edu.tr) ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları her yerden (yurt içi ve yurt dışı olmak üzere) katalogları taramaları ve on-line veri tabanlarından yararlanmaları mümkün olabilmektedir. Böylelikle akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz, kütüphane hizmetlerinden on-line olarak 7 gün 24 saat yararlanma imkânına sahip olmaktadır.

Veritabanlarına kampüs dışından erişim ile ilgili detaylı bilgiler http://www.hitit.edu.tr/proxy/proxyayar_yeni.htm adresinde yer almaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum