Tıp Fakültemizde “Alerjik Rinit” Paneli Gerçekleştirildi

07 Mayıs 14
Tıp Fakültemizde “Alerjik Rinit” Paneli Gerçekleştirildi

Tıp Fakültemiz Bilimsel Etkinlikleri kapsamında 6 Mayıs 2014 Salı günü T.C. Sağlık Bakanlığı-Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Alerjik Rinit Tanı ve Güncel Tedavileri” konulu panel düzenlendi. Panele moderatör olarak Üniversitemiz KBB ABD’dan Prof. Dr. Adnan Ünal ve  konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi KBB ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Uygur, Ankara Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Emel Çadallı Tatar ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Müge Özcan katıldı. Toplantının başında söz alan Prof. Dr. Adnan Ünal alerjik rinitin mevsimsel ve perenial (yıl boyu) olarak ikiye ayrıldığını ve toplumun %15’inde görüldüğünü söyledi. Bunun dışında rinit yapan diğer nedenlerin alerjik rinitle karışabileceğini ve bunun için de detaylı Kulak-Burun-Boğaz muayenesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Panelistlerden Doç. Dr. Emel Çadallı Tatar; alerjik rinitin önemi, klinik bulguları, tanısı konusunda bilgiler verdi. Doç. Dr. Tatar alerjik rinitin iş gücü kaybına neden olduğunu belirtti ve sanayileşmeyle görülme sıklığının giderek arttığı bilgisini verdi. Ardından Doç. Dr. Müge Özcan alerjik rinit tanısında kullanılan in vivo ve in vitro testleri anlattı. Deriye batırılarak yapılan Prick testinin günümüzde en sık kullanılan ve güvenilir bir test olduğunu açıkladı. Deri testi yapılamayan hastalar için kan testi de yapılabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kemal Uygur ise alerjik rinitin güncel medikal tedavisine değindi. Konuşmasında 3.nesil antihistamiklerin tedavinin başlangıcında kullanılması gerektiğini, eğer yetersiz olursa nazal (burundan) steroidlerin kullanılmasının gerekliliğini ve nazal steroidlerin etkinliği açısından ilaçlar arasından belirgin fark olmadığını, ayrıca uzun süre kullanılabileceğini vurguladı. Son olarak Doç. Dr. Müge Özcan panelin son sunumunda, alerjik rinitte medikal tedavinin hastalığı ortadan kaldırmadığını, sadece immünoterapinin kesin çözüm olabileceğini söyleyerek immünoterapinin artık enjeksiyon şeklinde kullanılmadığını bunun yerine dil altına allerjenlenlerin damla veya tablet formunda uzun süreli verilerek desensitizasyon (duyarsızlaştırma) sağlanabileceğini açıkladı.

Toplantı ağırlıklı olarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları, Göğüs Hastalıkları uzmanları ve Aile Hekimlerinden oluşan dinleyicilerin soruları ve panelistlerin cevaplarıyla sona erdi.

Tıp Fakültemizde “Alerjik Rinit” Paneli Gerçekleştirildi
Tıp Fakültemizde “Alerjik Rinit” Paneli Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum