Üniversitemiz BAP Biriminden İlk Üniversite - Sanayi Projesi

15 Haziran 14
Üniversitemiz BAP Biriminden İlk Üniversite - Sanayi Projesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönergemiz çerçevesinde 7 farklı türde proje desteği verilmeye başlanmıştır. Yeni yönerge çerçevesinde ilk kez Hızlı Destek Projesi, Yardımcı Doçentler için Bilimsel Teşvik Projesi, Sanayi İşbirliği Projesi, Uluslararası Araştırma Projesi ve Altyapı Projesi uygulamaya konulmuştur. Desteklenen proje çeşitliliği ve verilen desteklerin miktarlarının artmasıyla birlikte, Üniversitemizde BAP projelerinde büyük bir artış meydana gelmiştir.

Firmalarımızın küresel ekonomide kalıcı olabilmelerinde kendi teknolojilerini üretme ve markalaşmalarının temel unsurlar olduğu bilinci ile hareket eden Üniversitemiz, sahip olduğumuz bilgi birikimimizin sanayiye aktarılması, Ar-Ge tabanlı çalışmaların yapılması, teknoloji transferinin sağlanması, sanayinin gelişiminin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması, yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi ve uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesine dönük yoğun çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda üniversitemizin bir sanayi şehri olan Çorum’da ve bölgemizde, özelinde üniversite-sanayi, genelinde ise üniversite-sektör işbirliğinin kurulabilmesi için yaptığı yoğun çalışmalar, yakın bir zamanda faaliyete geçecek olan Merkezi Laboratuvarımız (HÜBTUAM) ve geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve yıl sonunda faaliyete geçmesi hedeflenen Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) ile büyük bir ivme kazanacaktır.

Bu çalışmaların projelerle de zenginleştirilmesi amacıyla üniversite dışındaki kurum/kuruluşlar, sanayiciler ile Üniversitemiz akademisyenlerinin müştereken hazırladığı, bütçesinin bir bölümü de üniversite dışındaki proje ortağınca karşılanan, Ar-Ge veya uygulamaya dönük olarak yürürlüğe konulan 19005-Sanayi İşbirliği Projelerinden ilki BAP Birimimiz tarafından kabul edilerek başlatıldı.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık, Meslek Yüksekokulu Elektrik Teknolojileri Programından Öğr. Gör. Hilmi Yanmaz ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Mustafa Reşit Haboğlu tarafından yürütülecek projenin sanayi ortağı olan Özürgen Makine San. Tic.Ltd.Şti’ne ziyaret düzenleyen Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, BAP kapsamında ilk kez başlatılan 19005-Sanayi İşbirliği Projesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bir başlangıç olan bu girişimin ilimizde daha çok sanayicimizle artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Un fabrikalarında kullanılan paçal sistemlerdeki çarpmalı kantar için ayar ve ölçümleme sisteminin tasarımı ve uygulamasını kapsayan bu çalışma ile çarpmalı kantarın optimum değerler üzerinden çalışacağından ürün elde etme ve ürün karışımları için yüksek verim ve zaman kazancı sağlayacağını açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak olan bu örnek çalışmanın Üniversitemiz ve Çorum sanayisi arasındaki gelişime daha da katkı sağlayacağını ifade ederek “19005 Sanayi İşbirliği Projesi”nin hayırlı ve başarılı bir çalışma olmasını diledi.

Üniversitemiz ile ortak bir projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Özürgen Makine Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ürgen ve Murat Özbakır da Üniversitemizin her alanda yaptığı başarılı çalışmalarından ve sektörel desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a teşekkür ettiler.

Proje kapsamında; özellikle un fabrikalarında kullanılan paçal sistemlerdeki çarpmalı (akar) kantardaki elektrik ve mekanik sistem oluşturularak ürün çeşidine bağlı olarak yeni bir test ve kalibrasyon sistemi gerçekleştirilecek olup Üniversitemiz öğretim elemanlarının desteği ile un fabrikalarında kullanılan paçal sistemlerin daha hassas ve verimli çalışmaları için tamamen otomatik bir yapı oluşturulacaktır. Çorumdaki imalat sanayinin büyük bir çoğunluğunun un fabrikaları imalatı üzerine olduğu düşünüldüğünde proje ile gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerinin önemi daha da ortaya çıkmaktadır.

Üniversitemiz BAP Biriminden İlk Üniversite - Sanayi Projesi
Üniversitemiz BAP Biriminden İlk Üniversite - Sanayi Projesi
Üniversitemiz BAP Biriminden İlk Üniversite - Sanayi Projesi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum