Üniversitemizin Bilimsel Faaliyet Raporu Yayımlandı

05 Haziran 14

Üniversitemiz öğretim elemanlarının yapmış olduğu tüm akademik çalışmalar ve faaliyetler, ilk kez standart bir formatta hazırlanmış olan kişisel faaliyet raporları aracılığıyla toplanmış ve Bölüm Başkanlıkları tarafından bir araya getirilerek, bölüm faaliyet raporları hazırlanmıştır. Söz konusu bölüm faaliyet raporları birleştirilerek 2010 yılından bu yana yapılan çalışmaları/faaliyetleri kapsayan “Akademik Faaliyet Raporu” kitap haline getirilmiştir.

Üniversitemiz “Akademik Faaliyet Raporu” kitabına ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum