TEKNOKENT Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

14 Temmuz 14
TEKNOKENT Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Üniversitemiz ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çorum İl Özel İdaresi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilecek olan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Güdümlü Proje Desteği kapsamında çalışmaları tamamlanan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inşaatı hızla devam etmektedir. 2 Nisan 2014 tarihinde yapımına başlanan ve aradan geçen yaklaşık 100 günün sonunda Teknokent inşaatımız % 60’lık kısmı tamamlanmıştır. Toplam 5,229 m2 kapalı alana sahip olan Teknokent binasında, ofisler, toplantı ve seminer salonları, kafeterya, toplantı salonu ve fuaye alanları bulunmaktadır. Teknokentimizin bu yılın Kasım ayı sonunda tamamlanarak, faaliyete başlamasıyla birlikte ülkemizdeki aktif Teknoloji Geliştirme Bölge sayısı da 41’e ulaşacaktır.

Bilindiği üzere Teknokent’ler, Üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması, bilginin paraya dönüştürülmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin özel sektörle birlikte yapılması, devletin sağladığı parasal avantajlar ile (döner sermaye ve vergi muafiyetleri) teknoloji geliştirilmesi, bilgi-sermaye-işgücü ortaklığının sağlanması, bölgede faaliyet gösterecek girişimcilerin (firmaların) üniversitenin her türlü akademik ve sosyal imkanlarından yararlanarak yeni ürün, yazılım ve teknoloji üretebilme ya da mevcut ürün, yazılım ve teknolojileri geliştirebilme imkanı bularak akademik bilginin ticarileştirilmesine imkan sağlanması, Ülkenin ve Bölgenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması, bölgede oluşacak sinerji sayesinde teknoloji transferine ve gelişmesine imkan sağlanması, teorik bilgi ile pratiğin bir araya gelmesinin sağlanması, araştırmacı ve nitelikli kişilere istihdam oluşturulması gibi pek çok amacı yerine getirmektedir. 

TEKNOKENT Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
TEKNOKENT Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
TEKNOKENT Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
TEKNOKENT Binasının İnşaatı Hızla Devam Ediyor
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum