Üniversitemizde Türkçe Tezsiz MBA Programı Hazırlıkları Tamamlanma Aşamasına Geldi

19 Ekim 15

Üniversitemiz, üniversitelerin en temel işlevleri arasında yer alan eğitim faaliyetlerini sürdürmek, araştırma yapmak ve bunları ulusal ve uluslararası arenada ilgilileriyle paylaşmak görevlerine ek olarak, sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi, başta ilimiz olmak üzere, bölgemizdeki tüm ilgilileriyle paylaşmanın, bilgiyi üretime dönüştürmenin de en önemli görevlerimiz olduğu bilinciyle hareket etmektedir. 

Bu kapsamda sürdürülebilir, güçlü, kurumsal bir Üniversite-Sektör işbirliğinin Ar-Ge kültürü oluşturmanın büyük öneme sahip olduğu düşüncesinden hareket eden üniversitemiz, bu konuda pek çok farklı çalışmaları yerine getirmiş olup, pek çok yeni çalışmaları da sürdürmeye devam etmektedir. Başta Çorum TGB-Teknokent olmak üzere, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi (HÜBTUAM), sanayicilerimiz ile ortak proje geliştirebilmeyi teşvik için oluşturulan BAP-Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri, girişimcilik eğitimleri, iş dünyasının problemlerine dönük lisansüstü çalışmaları ile bu konuda yoğun gayretler göstermektedir. 

Rektörlüğümüzün yukarıda ifade edilen yaklaşımları kapsamında, bölgemizde bir ilke imza atılarak, Üniversitemizde Master of Business Administration (MBA) programı açılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. İşletme alanında yüksek lisans derecesi olan MBA programında, iş dünyasının, yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, üretim, insan kaynakları gibi temel konularında eğitim vermenin yanı sıra programa katılanların liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Günümüz iş dünyasında MBA eğitimi, kurumsal şirketlerin üst düzey yönetici adaylarında aranılan koşullar arasında yer alamaya başlamıştır. 

Türkçe Tezsiz MBA programımız, Üniversitemizin en eski ve köklü bölümlerinden olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümümüz tarafından koordine edilmekte olup, programın açılmasıyla ilgili tüm çalışmalar bölüm öğretim elemanlarımızın yoğun gayretleri sonucunda tamamlanma aşamasına getirilmiştir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum