Üniversitemiz URAP Tüm Üniversiteler Genel Sıralamasında 16 Basamak Yükseldi

01 Kasım 15

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’deki Üniversitelerin 2015-2016 Sıralama Sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre aralarında Üniversitemizin de bulunduğu “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda Üniversitemiz, 2014 yılına göre 10 basamak yükselerek, 16. sıraya yerleşmiştir. Tüm “Devlet Üniversiteleri Arasında Yapılan Genel Sıralama”da ise, 2014 yılında 74. sırada olan Üniversitemiz, 12 basamak yükselerek 62. sıraya yerleşmiştir.Kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralayan URAP, Türkiye sıralamasında Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanmaktadır. Elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan sıralamalar;   

* Makale Sayısı, 

* Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, 

* Atıf Sayısı, 

* Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı, 

* Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, 

* Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, 

* Doktora Öğrenci Sayısı, 

* Doktora Öğrenci Oranı, 

* Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

olmak üzere 9 kriter esas alınarak yapılmaktadır. Bu kriterler üniversitelerin gelişmişliği konusunda çok önemli bilgiler veren evrensel kriterlerdir. Üniversitemizdeki akademik başarılar bu kriterlere göre değerlendirildiğinde, “Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu”nda Üniversitemizin bir önceki yıla göre 16 basamak yükselerek, 78. sıraya yerleştiği görülmektedir.Günümüzde dünyadaki üniversitelerin akademik başarılarına göre sıralanması giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu amaçla akademik kalitenin ölçümüne odaklanan URAP dışında dünyada yükseköğretim kurumlarını farklı alanlarda değerlendiren sistemlerin başında,

* ShanghaiJiaoTong Üniversitesi - ARWU (Çin)

* Webometrics (İspanya)

* SCIMAGO (İspanya)

* THE Times (İngiltere)

* QS (İngiltere)

* Leiden Üniversitesi (Hollanda)

* HEEACT (NTU) (Tayvan) 

gelmektedir. Her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olan bu sistemler, üniversitelerin gerek güçlü gerekse geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmekte olup, dünya üniversiteleri arasında en çok kullanılan ve takip edilen sıralama sistemleridir. Hitit Üniversitesi olarak bizler de “Bir Dünya Üniversitesi Olma” hedefiyle çıktığımız bu uzun soluklu yolda, şu an bulunduğumuz konumu dünya sıralamalarında daha üst sıralara taşıyabilmek için bu sistemleri yakından takip etmekteyiz.

Kendini bilgi toplumuna adapte edebilen yani sahip olduğu bilgi birikiminin topluma aktarılması ve sinerji oluşturulması anlayışına benzer bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Üniversitemizde, grafiklerden de görüldüğü gibi 2011 yılından bu yana sıralamalardaki yükselişimiz istikrarlı bir şekilde devam etmiştir. Bu yükselişin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da devam edeceğine yürekten inanıyor, nitelik ve nicelik bakımından son yıllarda büyük gelişmelerin yaşandığı Üniversitemizde ortaya çıkan bu önemli başarıda payı olan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, Üniversitemize destek veren her paydaşımıza en içten şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiler URAP’ın web sayfasında yer almaktadır (http://tr.urapcenter.org/2015/index.php).

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum