Rektörümüz Üniversitemiz Yardımcı Doçentleriyle Bir Araya Geldi

23 Kasım 15
Rektörümüz Üniversitemiz Yardımcı Doçentleriyle Bir Araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizdeki Yardımcı Doçent Öğretim Üyelerimizle bir araya geldi. Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemizde gerçekleştirilen projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Üniversitemiz bünyesinde devam eden eğitim-öğretim ve akademik faaliyetler ile alt ve üst yapı çalışmalarının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte, ileriye dönük her konudaki projeksiyonların görüşüldüğü toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Alkan, bu görüşmenin Üniversitemizde bundan sonraki kısa ve orta vadeli projeleri istişare etme ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yapıldığını ifade etti. Üniversitemizdeki tüm akademik/idari personel ile görüşüleceğini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, görüşmelerin daha efektif ve faydalı olması adına gruplar halinde planlandığını söyledi.

Üniversitemizin tüm mensuplarının ve paydaşlarının oluşturduğu sinerji ile daha güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin sadece nicel olarak değil; nitel olarak da hızlı bir büyüme ve gelişme ivmesi içinde olduğunu belirterek çeşitli sıralamalarda Üniversitemizin yükselişinin ve basamak artışının devam ettiğini, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının tedrici bir şekilde her yıl arttığının altını çizdi. Üniversitede yapısal, eğitsel ve akademik anlamda yapılan her şeyde istişareye büyük önem verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” hakkında da bilgi vererek bölümler ve dekanlıklar/müdürlükler üzerinden belirlenen süre içerisinde Rektörlüğümüze gelecek her türlü görüş ve önerinin, oluşturulan geniş katılımlı komisyon tarafından değerlendirileceğini ifade etti.  

Çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yaklaşımları göz önünde tutularak, daha kaliteli ve konforlu koşullarda eğitim faaliyetlerine devam edebilmek adına merkez ve ilçelerimizde başlatılan inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, tamamlanacak olan akademik ve idari hizmet binalarımız ile Üniversitemizin modern ve teknolojik bir yerleşkeye kavuşacağını vurguladı.

Toplantı, Üniversitemizle ilgili ileriye dönük yapılması planlanan çalışmalar hakkında öğretim üyelerimizle karşılıklı olarak  görüş alış verişinde bulunulması ile sona erdi.


Rektörümüz Üniversitemiz Yardımcı Doçentleriyle Bir Araya Geldi
Rektörümüz Üniversitemiz Yardımcı Doçentleriyle Bir Araya Geldi
Rektörümüz Üniversitemiz Yardımcı Doçentleriyle Bir Araya Geldi
Rektörümüz Üniversitemiz Yardımcı Doçentleriyle Bir Araya Geldi
Rektörümüz Üniversitemiz Yardımcı Doçentleriyle Bir Araya Geldi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum