Rektörümüz Akademik Dergi Çıkaran Öğretim Elemanlarımızla Bir Araya Geldi

18 Şubat 15
Rektörümüz Akademik Dergi Çıkaran Öğretim Elemanlarımızla Bir Araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz bünyesindeki dört akademik derginin hazırlanmasında çeşitli görevler üstlenen öğretim üyeleri ile genel bir değerlendirme yapmak üzere Rektörlük Senato Salonu’nda bir araya geldi. İlk olarak Üniversitemizde yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında değerlendirmeler yapan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizde dört ayrı derginin çıkarılmasının ve bunların her birinin bir prestije sahip olmasının Üniversitemiz adına mutluluk verici olduğunu belirtti.

Karşılıklı sohbet havasında sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantıda İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şaban Haklı ile “Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin Editörü Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Üniversitemizin en eski dergisi olan İlahiyat Fakültesi dergisi hakkında bilgi vererek derginin 2002 yılından itibaren ulusal hakemli dergi statüsünde yayın hayatında olduğunu, yılda iki defa yayımlandığını, 26. Sayısının yakında çıkacağını ve dergide bugüne kadar toplam 326 makalenin yayımlandığını belirttiler. Matbu ve online yayımı yapılan derginin ulusal indekslerden TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı tarafından 9. sayısından itibaren, Asosindex: Sosyal Bilimler İndeksi ve Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi tarafından da ilk sayısından itibaren tarandığı bilgisi verilirken TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan ilk İlahiyat alan dergisi olduğu, ilk sayısından itibaren uluslararası veri indekslerinden Ebscohost: Academic Search Complete veri tabanı ve bunun anlaşmalı olduğu tüm alan indeksleri tarafından tarandığı vurgulandı. Toplantıda ayrıca derginin TÜBİTAK-ULAKBİM’in sağladığı DergiPark sisteminde yer aldığı, uluslararası tarama ve numaralandırma indekslerinden CrossRef’a abone olunduğu,  20. sayıdan itibaren yayınlanan yazıların DOI numaralı olduğu, AHCI’ya başvurunun yapıldığı ve iki yıllık izlenme süresinin bir yılının geride kaldığı ifade edildi.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile Enstitü Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda dergi editörü Yrd. Doç. Dr. Yakup Çoştu da 2008 yılından itibaren yayın hayatına giren ve Üniversitemizin ikinci en eski dergisi olan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Derginin yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergi olduğunun altını çizen öğretim üyelerimiz, 7. yılını tamamlayan derginin TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı ULAKBİM, Index Copernicus International, ASOS-Akadmia Sosyal Bilimler İndeksi, ARAŞTIRMAX - Bilimsel Yayın İndeksi, AKADEMİK DİZİN- Akademik Türk Dergileri İndeksi, SCIPIO- Scientific Publishing& Information Online, TEİ- Türk Eğitim İndeksi olmak üzere 7 farklı ulusal ve uluslararası indeks tarafından tarandığını, 2014 yılında TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemine dahil olarak dergiye DOI numarası verilmeye başlandığını da ifade ettiler.

Hünkâr: Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi’nin editörlüğünü yapan Hacı Bektaş Veli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adem Korukçu ile yine aynı derginin diğer editörü Yrd. Doç. Dr. Elif Ayan Nizam da Üniversitemiz Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çıkarılan derginin Ehl-i Beyt, On İki İmamlar, Hacı Bektaş Veli ve Alevilik-Bektaşilik üzerinde odaklandığını; yılda iki defa çıkarılması planlanan hakemli bir dergi olduğunu, hem basılı hem de online ortamda yayımlandığını ifade ederek dergideki makalelere DOI numarası alındığını da sözlerine eklediler.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün çıkarmaya başladığı Üniversitemizin en yeni akademik dergisi olan Hittite Journal of Science and Engineering hakkında bilgi veren Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve aynı zamanda derginin baş editörü Prof. Dr. Ali Kılıçarslan da uluslararası standartlardaki hakemli dergilerinin 2014 Aralık ayında çevrimiçi olarak yayına başladığını (http://www.hjse.hitit.edu.tr), derginin yayın dilinin İngilizce olduğunu ve yılda iki defa yayımlanması planlandığını ifade ederek CrossRef  ile yapılan anlaşma ile dergide yayınlanan makalelere DOI numarası verildiğini söyledi. Prof. Dr. Kılıçarslan ayrıca yazarların yayımladığı makalelere yapılacak atıfları takip etmede kolaylık sağlayan CitedBy hizmeti sunulduğunu ve makalelerin sürekli güncel kalmasına olanak tanıyan CrossMark sistemine de üye olduklarını vurguladı.

Dergilerle ilgili bu kapsamlı paylaşımın ardından Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da katılımcılara bu dergiler için ortak bir yazılımın kullanılması imkanını düşünmelerini ve en köklü dergi olan İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin, Fakülte tarihine iz bırakan ve aramızdan ayrılmış hocalarımıza yönelik özel sayılar çıkarabileceğini ifade etti. Dergilerin kurulları oluşturulurken görev dağılımının olabildiğince geniş bir çerçeveye yayılmasının yerinde olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, mobil uygulamalar aracılığı ile de dergilere ulaşımın sağlanması gerektiğini söyleyerek “Dergilerimizin sürekli yükselen bir ivmeyle başarılı çalışmalarına devam ediyor olması mutluluk verici. Elde edilen bu başarı Üniversitemizde oluşturulan sinerjinin ve hep birlikte sarf edilen yoğun gayretin sonucunda meydana geliyor. Tüm öğretim elemanlarımıza gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Özden Kanter ve Hittite Journal of Science and Engineering’in editör yardımcıları Doç. Dr. Dursun Ali Köse ile Yrd. Doç. Dr. Öncü Akyıldız da katıldılar.  

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum