Üniversitemiz İle TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

04 Şubat 15
Üniversitemiz İle TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Üniversitemiz ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü arasında kurumsal iş birliği çalışmalarının yürütülme esaslarını düzenlemek amacıyla protokol imzalandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile TÜİK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek arasında imzalanan protokol kapsamında;

  • Üniversitemiz akademisyenleri ile danışmanlıklarını yaptıkları lisans/lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencilerinin bilimsel amaçlı yapacakları araştırmalarda TÜİK tarafından üretilen ve/veya yayımlanan Mikro Veri talepleri karşılanarak, kişilerin veriye yönlendirilmesi konularında gerekli desteğin sağlanması,
     
  • Yerel ya da bölgesel düzeyde istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetlerinde ve projelerde ortak çalışmaların yapılması,
     
  • TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü personelinin çalışmalarına akademik destek sağlanması,
     
  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel Veriler konusunda toplumda Vatandaşlık Görev Bilinci oluşturmak amacıyla ortak kongre, konferans, seminer vb. bilimsel etkinlikler ile çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,

başta olmak üzere, pek çok konuda ortak çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite olarak TÜİK verilerini çok önemsediklerini belirterek Üniversitemizin geleceğe dönük projeksiyonların yapılmasında TÜİK verilerinin büyük bir rol oynadığını ifade etti. Üniversitemiz ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında imzalanan bu protokolle akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin çalışmalarını yaparken ihtiyaç duydukları verilere en birincil kaynaktan doğru ve sağlıklı bir şekilde ulaşabileceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, kurumlarımıza ve Çorum iline kazandıracağı fayda göz önünde bulundurularak imzalanan protokolün, yerel ve bölgesel düzeyde başarılı projelerin yapılmasına vesile olacağını açıklayarak protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.  

TÜİK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek de kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek bu iş birliğinin yapılacak olan çalışmalarda kalitenin artmasında önemli rol oynayacağını açıkladı. Kurumlarımız arasında yapılan işbirliğinin her iki kurumada hayırlı olmasını dileyen TÜİK Samsun Bölge Müdürü Çiçek, sağlıklı veri akışını sağlayacak protokolün kurumlarımıza fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Üniversitemiz İle TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum