Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden Dönem Sonu Sınavları

17 Ocak 16

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Üniversitemizde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum halinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Hitit Üniversitesinde eğitim birimlerinde gerçekleşen sınav, Atatürk Üniversitesince İlimizde ilk defa 2013 yılında uygulanmaya başlanmış olup bu sınavın ilimizde yapılması büyük önem arz etmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum