“Çorum İçin Bir Projem Var” 3. Dönem Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

23 Aralık 16

Üniversitemiz ve Çorum Belediyesi arasında imzalanan “Çorum İçin Bir Projem Var”  3. Dönem Bilgilendirme Toplantısı 21 Aralık 2016 tarihinde Rektörlük Erol Olçok Konferans Salonu’nda yapıldı.

İlimizin problemlerinin çözümü, Belediyece yürütülen hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve kalitenin arttırılması, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Çorum Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje yapmak üzere Üniversitemiz ve Belediye arasında imzalanan bir protokol kapsamında “Çorum İçin Bir Projem Var” isimli bir proje grubu oluşturulmuştur.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi adına Strateji Geliştirme Müdürü Elk. Eln. Müh. Ömer Maz, bilgilendirme toplantısında projenin 3. dönem başvurularının başlayacağını söyledi.

Genel bir bilgilendirme yapılan toplantıda; amaç ve uygulama, başvuru süreci ve proje aşamaları, 1. ve 2. dönemlerde desteklenen projeler hakkında bilgiler verildi. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda söz konusu protokol çerçevesinde, Üniversitemiz ile Belediyemizin iş birliğiyle; 

  • Ulaşım
  • Planlama-İmar
  • Kamu Düzeni-Afet-Risk Yönetimi 
  • Kurumsal Yapı ve Teknoloji Yönetimi 
  • Altyapı, Çevre ve Enerji Kullanımı 
  • Sağlık-Toplum Refahı ve Sosyal Yardım 
  • Kültür-Turizm-Tanıtım

konularıyla ilgili Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 3. dönem başvuruları 01 Ocak 2017 tarihinde başlayacak olup 20 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir. Bu proje desteğinden yararlanmak isteyen Öğretim Elemanlarımızın projem.corum.bel.tr adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak ekleri ile birlikte ıslak imzalı 2 (iki) nüshasını (basılı ve sayısal ortamda) ilgili birimlerine, (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.


“Çorum İçin Bir Projem Var” 3. Dönem Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum