Üniversitemiz 2017 Mali Yılı Bütçesi Resmi Gazetede Yayımlandı

27 Aralık 16

Üniversitemiz 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2015 Yılı Kesin Hesabı TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında görüşülerek kabul edilmiş olup, 24/12/2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hazırlık çalışmaları Temmuz 2016’da başlayan Üniversitemiz bütçe teklifi, 19 Ekim 2016 tarihinde tasarı haline getirilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuş ve TBMM Genel Kurulunda  teklifimiz doğrultusunda aynen kabul edilmiştir. Buna göre Üniversitemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinin yaklaşık %37‘si yatırım giderlerine ait olmak üzere  toplam 127.717.000 TL olarak öngörülmüştür. 


Özellikle son yıllarda Üniversitemizde yaşanan yoğun yapılaşma faaliyetlerine bağlı olarak personel giderleri sonrasındaki bütçemizdeki en büyük miktarı 44 Milyon TL ile  %37’lik bir oranla bina yapımı ve büyük onarım işleri gibi yatırım harcamalarının yer aldığı Sermaye Giderlerine ait olduğu görülmektedir. 
Yıllar itibarıyla Üniversitemizin bütçe gelişimine bakıldığında aşağıda yer alan grafikte de görüleceği üzere bütçemiz, 2017 mali yılında 128 Milyon TL’ye yaklaşmıştır. Bununla birlikte mali yıl başlangıcında her yıl Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için öngörülen bütçenin, mali yılsonu itibarıyla yılı bütçesinden yapılan harcama miktarını ifade eden Gerçekleşme Miktarı ile yılı başlangıç bütçesinin yılsonu itibarıyla yapılan harcamalar toplamına oranı olarak ifade edilen Gerçekleşme Oranına (GO) bakıldığında; 2010 ve öncesinde ortalama %80’lerde bir Gerçekleşme Oranı söz konusu iken, ilerleyen yıllarda bu oran %135’lere kadar ulaşmış, 2016 mali yıl sonu itibarıyla bu oranın ortalama %100 civarında olacağı öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle 2010 yılı ve öncesinde Üniversitemiz için ayrılan mali kaynakların ortalama %80’i kullanılmışken (hemen her konuda büyük ihtiyaçlarımız olmasına rağmen), başta kampüs ve inşaatlarımıza yapılan yatırımlar sonucunda 2016 mali yılı sonu itibarıyla bu oran ortalama %100’e ulaşmıştır. 2016 Mali Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemiz için öngörülen bütçenin tamamı en reel şekilde kullanılmış, gerçekleşme oranındaki bu artış, Üniversitemizin son dönemlerde yaptığı yatırımlar, özellikle Kuzey ve Güney Kampüsler, Merkez MYO ve ilçelerimizde devam eden inşaatlarımız ile büyük onarıma yapılan harcamaların sonucu olarak yansımaktadır.

Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Programında devam eden;

 • Kuzey Kampüs Altyapısı ve Giriş Kapısı,
 • Isı ve Enerji Merkezi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İlahiyat Fakültesi,
 • Merkez Yemekhane,
 • Kapalı Spor Salonu (Spor Kompleksi),
 • İlçelerimizde devam eden inşaatlar,
 • Büyük Onarım,
 • Makine-Teçhizat ve Yayın Alımı
projeleri ile birlikte 2017 Yılında yatırım programına yeni proje olarak teklif edilen;
 • Mühendislik Fakültesi Binası,
 • Sağlık Kampüsü Etüd Proje işi (Güney Kampüs),
 • Merkezi Kapalı Otopark (1.000 araç kapasiteli),
 • Obruk Su Sporları Uygulama ve Eğitim Tesisi
projeleri yatırım programında yer almaktadır. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için Üniversitemize 2017 Yılı Yatırım Bütçesine 44 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.
         
Bu durum, Üniversitemizin ilgili birimlerince kaliteli projelerin hazırlanarak Bakanlıklara sunulması ile birlikte ilimizin başta Milletvekilleri ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm siyasileriyle, STK’larıyla, paydaşlarıyla yani şehrin tüm dinamikleriyle oluşturulan samimi ve yakın ilişkileri sonucunda gerçekleşmiştir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum