“İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” Projemiz En İyi Uygulama Örneği Seçildi

07 Aralık 16

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Hayatlar Değişiyor Türkiye Gelişiyor" Proje Fuarı Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin 36 ilinde yürütülen 55 Avrupa Birliği (AB) projesine ait ürün ve çıktıların sergilendiği proje fuarında, Üniversitemizin uygulayıcısı olduğu “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” Projesi İnsan Kaynakları Operasyonel Programı (IKG) tarafından ‘en iyi proje uygulama örneği’ olarak seçildi.

“İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” Projemizin deneyimlerinden diğer proje temsilcilerinin ve potansiyel proje faydalanıcılarının da yararlanmalarını sağlamak amacıyla özel bir sunum fırsatı verildi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve 36 ilden proje faydalanıcılarının katıldığı fuarın açılış konuşması Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay Doğan tarafından yapıldı. Fuarın açılış oturumu Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Komşuluk Politikası, Genişleme ve IPA Birimi Başkan Thomas Bender, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot’ın tema konuşmalarının ardından Üniversitemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, IKG Program Otoritesi tarafından en iyi uygulama örneği olarak seçilen projemizin amaç ve faaliyetlerine ilişkin proje tanıtımını sundu. 

Projenin kamuoyuna tanıtımı sonrasında stantların gezilmesi ile devam eden fuarda, en iyi uygulama örneği olarak yer alan Proje standımız katılımcıların ilgi odağı oldu. Projemiz, Üniversitemiz ve ilimizin tanıtımı Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, Proje Sektörel Araştırma Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İsmail Yıldırım ve Proje Mali Koordinatörü Öğr. Gör. Murat Ozulu tarafından yapıldı.

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Operasyonel (IKG-OP) kapsamında gerçekleştirilmekte olan hibe projeleri arasında bir sinerji yaratmak ve hibe projelerinde ulaşılan çıktıların kamu oyuna tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen fuarda, farklı hibe programları kapsamında projeler yer aldı. 

Gerçekleştirilen fuarda; Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması, Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi, Kayıtlı İstihdamın Teşviki ve Voc-Test Merkezleri gibi beş farklı hibe programları kapsamında, Ülkemizin 36 ilinde uygulanmış ve uygulanmakta olan toplam 336 proje içerisinden 55 proje iyi uygulama örnekleri olarak bir araya getirildi. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum