HİTİTSEM Makale Ofisi (Proofreading) Faaliyetleri Artarak Devam Ediyor

11 Mayıs 16

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (HİTİTSEM)  tarafından İngilizce yazılan tüm makale, tebliğ, özet ve sunumların Dil Bilgisi ve Yazım Kurallarına göre incelemelerinin yapıldığı Proofreading faaliyetleri devam etmektedir. 

Üniversitemiz akademik personelinin bilimsel yayın sayısı her geçen gün artmaktadır. 2010 yılında kişi başına düşen yayın sayısı 0,34 iken 2015 yılında bu oran 0,65’e yükselmiştir. Aynı zamanda 2010 yılındaki bilimsel yayın sayısı 38 iken 2015 yılında 155’e yükselmiştir. Yayınların en azından özet kısmı İngilizce olarak hazırlanırken günümüzde birçok yayın tam metin olarak İngilizce dilinde hazırlanmaktadır. 


Çalışmalarda kullanılan İngilizce dilinin hem dil bilgisine hem de yazım kurallarına uyumu yayınların kabul edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla HİTİTSEM’de tam zamanlı olarak çalışan ABD uyruklu öğretim elemanlarımızca hem ifade hataları hem de İngilizce yazım kuralları açısından son okumaları yapılarak kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapılmaktadır.  HİTİTSEM’de son 3 yıl içinde toplam proofreading için inceleme yapılan makale sayısı 264’e ulaşmıştır. 
Akademik personelimiz Proofreading hizmetinden yararlanmak için HİTİTSEM (hititsem@hitit.edu.tr)  e-posta adresine çalışmalarını göndermeleri yeterli olacaktır. HİTİTSEM’e ulaşan bu mailler ilgili ABD uyruklu öğretim elemanımıza gönderilerek süreç başlatılmaktadır. HİTİTSEM, makale ofisi (Proofreading) hizmeti için ücret talep etmemektedir. 
HİTİTSEM’in hali hazırdaki diğer eğitimleri ve detaylı bilgi için http://www.hititsem.hitit.edu.tr adresinden bilgi alınabilir. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum