Üniversitemizden Bir AB Hibe Projesi Daha…

24 Mayıs 16


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığının Kayıtlı İstihdamın Teşviki II (EuropeAid/135020/M/ACT/TR) AB Hibe Programı çağrısına yönelik olarak Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına sunulmuş olan “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki” EuropeAid/ 135020/M/ACT/TR/325 referans numaralı Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (IKG-PRO) Sözleşme Makamı tarafından hibe verilmeye hak kazanmıştır. Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin tarafından imzalanan “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi”  için yaklaşık 200.000 Euro AB Hibe Desteği sağlanacaktır.

Bulunduğu bölgede sosyal, kültürel ve ekonomik her türlü sorununa duyarlı olan ve bu sorunların çözümünde katkı sağlayabilecek sosyal ortaklar ile iş birliğine büyük önem veren Üniversitemiz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında gerçekleştireceği bu proje ile; bölgede daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda, hedef bölgede bulunan kayıtlı istihdamın daha etkin olarak oluşması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla 1 yıl sürecek proje kapsamında; nitelikli ve kapsamlı bilinç oluşturma ve arttırma faaliyetleri, işçi-işveren-devlet ve tüm ilgili sosyal inisiyatiflerin katılımını sağlayacak Sosyal Diyalog mekanizması oluşturulması, Kayıtlı İstihdamı Teşvik Gönüllüleri Destek Bireyleri yetiştirme, yerel düzeyde kayıtlı istihdamın önündeki engeller ve sorunların ampirik verilerle elde edilmesi, uluslararası düzeyde çalışma ziyaretlerinin ve iş birliklerinin sağlanması gibi pek çok faaliyet yürütülecektir.

Üniversitemizden Bir AB Hibe Projesi Daha…
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum