YÖK’ten Yerel Yönetimler Programı Öğrenci Alımına Onay

03 Mayıs 16

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programına 40 öğrenci alımına ilişkin YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20.04.2016 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. 

Yerel Yönetimler Bölümünün Amacı:

Yerel Yönetimler Programının amacı, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için; belediyelere, il özel idarelerine, kaymakamlıklara, köy tüzel kişiliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nitelikli iş gücü kazandırmak; yetenekli, bilgi birikimine sahip, araştırmacı, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir.

Üniversitemiz bünyesinde 2006 yılında önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 49 bölüm/program bulunurken; bu sayı 2016 Nisan ayı itibarıyla 185’e ulaşmıştır. Toplam öğrenci sayımız ise 2006 yılında 4520 iken bugün itibariyle 15460’a yükselmiştir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum