Üniversitemizin Sıralamalarındaki Yükselişi Devam Ediyor

21 Haziran 16

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından Türkiye’deki Üniversitelerin 2016-2017 Türkiye Sıralama Sonuçları açıklandı. Sıralama sonuçlarına göre her geçen yıl başarısını arttıran ve üst sıralara tırmanan Üniversitemizin bu yıl da başarı grafiğini yükseltmeye devam etti. 

Buna göre aralarında Üniversitemizin de bulunduğu “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda Üniversitemiz, 2011 yılına göre 26 basamak yükselerek istikrarlı bir şekilde başarısını sürdürmüş ve 15. Sıraya yerleşmiştir.

“Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması”nda ise, 2011 yılına göre 28 basamak yükselen Üniversitemiz, 60. sıraya yerleşmiştir.


Kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralayan URAP, Türkiye sıralamasında Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanmaktadır. Elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan sıralamalar;   
* Makale Sayısı, 
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, 
* Atıf Sayısı, 
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı, 
* Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, 
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, 
* Doktora Öğrenci Sayısı, 
* Doktora Öğrenci Oranı, 
* Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı 
olmak üzere 9 kriter esas alınarak yapılmaktadır. Bu kriterler üniversitelerin gelişmişliği konusunda çok önemli bilgiler veren evrensel kriterlerdir. Üniversitemizdeki akademik başarılar bu kriterlere göre değerlendirildiğinde, “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda Üniversitemiz 2011 yılına göre 36 basamak yükselerek 77. sıraya yerleştiği görülmektedir. 

Dünya üniversite sıralamaları, 2003’ten bu yana tüm dünyada ilgiyle izlenmektedir. İlk dünya üniversite sıralaması, 2003’te Çin’de Jiao Tong Üniversitesi’ndeki bir grup tarafından hazırlanan ARWU sıralamasıdır. ARWU sıralamasının ardından 2003’ten itibaren geliştirilen; 
 • Webometrics (İspanya), 
 • THE Times (İngiltere), 
 • QS (İngiltere), 
 • Leiden (Hollanda), 
 • SCImago (İspanya)
 • US News (ABD) 
 • HEEACT (NTU) (Tayvan)
dünya sıralamaları da bu konuda çalışmalar yaparak, üniversiteleri çeşitli kriterlere göre sıralamaktadır. Dünya sıralamalarında ISI (Information Sciences Institute), Scopus ve Google Scholar gibi uluslararası ve güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerin kullanılması bu sistemlerin objektifliğini artırmaktadır.

Anket ağırlıklı sıralamalarda, anketler hakkında bir bilgi verilmemesi bu sıralamaların şeffaf olmadığı şeklinde eleştirilerin yapılmasına neden olmaktadır. Dünya sıralamalarının genellikle 500-750 üniversiteyi sıralamakta oluşu, gelişmekte olan ülkelerdeki çoğu üniversitenin sıralamalarda yer almasına olanak vermemektedir. İlk 500-750 arasına giremeyen bu üniversitelerin, kendilerini geliştirebilmeleri için küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki durumlarını öğrenmeye ihtiyacı vardır. URAP Laboratuvarı; ülkemizdeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki üniversitelerin, kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmelerine olanak sağlamak amacıyla dünyanın ilk 2000 üniversitesini sıralamaktadır.


Rektör Prof. Dr. Alkan, “URAP Sıralamalarındaki Yerimiz Her Yıl Artış Gösteriyor”

Türkiye’deki ve dünyadaki diğer üniversitelerle Üniversitemizi karşılaştırma ve başarımızı sürekli değerlendirme fırsatı sunan 2016-2017 URAP sıralamalarını değerlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sıralamadaki yerimizin her yıl artış göstermesinden dolayı memnun olduğunu ve bu başarının tesadüf olmadığını ifade etti.
Mazeret üretmenin, artık toplumun hiç bir kesimi tarafından muteber kabul edilmediğini, hiç bir mazeretin başarının yerini tutmayacağına inandıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, gelinen bu süre zarfında; 
 • 400’e yakın projeye, 15 Milyon TL civarında BAP Proje Desteği,
 • Tüm Akademik Birimlerimize Alt Yapı Destekleri,
 • Birim Laboratuvar Destekleri,
 • Teknokent
 • HÜBTUAM
 • Yurt Dışı Destekleri
 • Kütüphane
yatırımları ve destekleri başta olmak üzere Üniversitemiz tarafından araştırmacılarımıza sağlanan bu imkanların somut çıktılara dönüşmesinin mutluluk verici olduğunu ve bizleri gururlandırdığını, daha farklı düzeyde yeni çalışmaların yapılması için de motive ettiğinin altını çizdi.
Yaşanan gelişmeler ışığında; oluşturulan sinerji ve beraberinde yapılan çalışmalarla elde edilen başarı tablosunun gurur verici olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizde yakalanan ivmeyle birlikte ülkemize ve daha da önemlisi insanlığa katkı sağlayacak pek çok çalışmanın gerçekleştirileceğine olan inancını belirterek “Bu yükselişin artarak devam edeceği inancım tamdır. Bu önemli başarıda payı olan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, Üniversitemize destek veren her paydaşımıza en içten şükran ve teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Konuyla ilgili detaylı bilgiler URAP’ın web sayfasında yer almaktadır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum