Ufuk2020’nin Yeni Web Sitesi Erişime Açıldı

10 Nisan 17


Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu AB Ufuk2020 (Horizon 2020) Çerçeve Programının kullanıcı dostu yeni www.ufuk2020.org.tr internet sitesi Türkçe ve İngilizce dillerinde tüm kamuoyunun kullanımına açıldı.

Dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı Ufuk2020,  Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatıldı.

Program, “çok uluslu araştırma ve inovasyon iş birliği destekleri”nden “bireysel öncül araştırma destekleri”ne, “burs ve uluslararası dolaşım destekleri”nden “KOBİ’lere özel inovasyon destekleri”ne kadar çok geniş yelpazede, 80 milyar Avro’luk bütçesiyle önemli bir finansman kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

Türkiye’nin 2002 yılından bu yana üyesi olduğu ve bütçe imkanlarından Avrupa ülkeleri ile eşit statüde faydalanma hakkı bulunan AB Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programları sadeleştirilerek güncellenmiş ve 2014-2020 yılları için Ufuk2020 adını almıştır.  Bu yeni dönemde üniversite-sanayi iş birliği daha kuvvetli teşvik edilmeye başlanmış, özel sektör ve bilhassa KOBİ’lere sunulan fırsatlar çoğalmış, ön ödeme ve %100’e varan destek oranları gibi uygulamalarla programın cazibesi arttırılmıştır.

Ufuk2020 Programı’na etkin biçimde katılım neticesinde ülkemiz paydaşlarının geleceğin teknolojilerini belirleyen güçlü konsorsiyumların içerisinde yer almaları ve finansmana erişmeleri kolaylaşacak, uzun süreli ticari iş birliklerine götüren araştırma ve inovasyon ortaklıkları kurmaları sağlanacak, alanlarındaki önemli endüstriyel standart, sertikasyon ve yasal düzenlemeleri belirleyen çalışmaların içerisine dahil olarak önceden haberdar olabilme ve hatta bu çalışmaları yönlendirebilme imkanına kavuşmaları temin edilmiş olacaktır.

Türkiye’nin TÜBİTAK aracılığıyla kurduğu ve yürüttüğü tüm uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik iş birlikleri, özgün İnteraktif Dünya Haritası uygulamasıyla nitelik ve nicelik olarak kullanıcısıyla paylaşmaktadır. 

Aynı zamanda bunlara ek olarak kısa bir zaman önce açıklamalarda bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 Çerçeve Programı ile yeni başarı hikayelerine imza atmak istediklerini, bu kapsamda yeni bir internet sitesi hazırlayarak erişime açtıklarını belirterek “TÜBİTAK olarak ulusal programlardaki başvuru ve değerlendirme süreçlerinin Ufuk2020 Programı ile uyumlaştırılması çalışmalarına hız kazandırdık” dedi.

Ufuk2020 Programı'nın ulusal koordinasyonunun TÜBİTAK tarafından yürütüldüğünü anımsatan Prof. Ergin, daha önceki AB çerçeve programları vasıtasıyla 120'nin üzerinde ülkeyle elde edilen uluslararası iş birliği deneyimini, Ufuk2020'de rekabet avantajına dönüştürmek ve yeni başarı hikayelerine imza atmak istediklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında Ufuk2020 için yeni bir internet sitesi hazırladıklarını dile getiren Prof. Ergin, erişime açılan www.ufuk2020.org.tr  ile bu kararlı tutumu daha da görünür hale getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin söz konusu programdaki başarısının her geçen gün artan bir ivme ile yükseldiğine ve Avrupa'daki araştırma ve inovasyon rekabetinde öne çıkmaya başladığına işaret eden Prof. Ergin, TÜBİTAK olarak bunu desteklemek amacıyla ulusal programlardaki başvuru ve değerlendirme süreçlerinin Ufuk2020 Programı ile uyumlaştırılması çalışmalarına hız kazandırdıklarını aktardı.

Yeni sitenin Türkçe ve İngilizce sayfa olarak ayrı ayrı hazırlandığına, sitenin birçok konuda kullanıcılara Ar-Ge ve inovasyon desteği sunduğuna dikkati çeken Prof. Ergin, sitenin sadece iş birliği hedefiyle değil, ülkelerin hangi konularda faaliyet gösterdiği ve başarılı olduğu potansiyel alanlar hakkında bilgi almak için bile ziyaret edebileceğine değindi. Prof. Ergin, “Herkesi, 80 milyar avroluk fonuyla, dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan AB Ufuk2020 Çerçeve Programı'nın yeni internet sitesi www.ufuk2020.org.tr ‘yi ziyarete ve üye olmaya davet ediyoruz. Ayrıca Facebook sayfamızı beğenenler ve Twitter'da Ufuk2020'yi takip edenler, faaliyetlerimiz hakkındaki güncel bilgilere de erişebilirler” diye konuştu.


Ufuk2020’nin Yeni Web Sitesi Erişime Açıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum