Bu Yıl Sağlık Yüksekokulu’nda Bir Bölüme Daha Öğrenci Alımı Yapılacak

16 Mayıs 17

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 1997 yılından itibaren sadece Hemşirelik bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmekte iken; son dönemde burada farklı bölümlerde de eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmasına yönelik gayretler ve özellikle ilgili branşlarda YÖK tarafından zorunlu görülen öğretim elemanı temini noktasında yapılan çalışmalar neticesinde, bu yıl burada açılması öngörülen Çocuk Gelişimi Bölümü için YÖK’e yapmış olduğumuz öğrenci alım talebi teklifimiz, 20/04/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Buna göre Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü’müze bu yıl (2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı) 60 öğrenci alınacaktır. Böylece bu yeni bölümle birlikte Sağlık Yüksekokulumuzda Hemşirelik bölümü ile Çocuk Gelişimi bölümü olmak üzere iki bölümde öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

1996 yılında kurulan Sağlık Yüksekokulumuz,  ilk olarak 1997’de Hemşirelik Bölümüne alınan 30 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir. 2011 yılında 13 öğretim elemanı olan Yüksekokulumuzda bugün 33 öğretim elemanımız ve 412 öğrencimiz bulunmaktadır.

Niçin Çocuk Gelişimi?

İnsan, sosyal bir varlıktır. Onun bu sosyal yapı içinde ortak unsurları paylaştığı diğer insanlara duygularını, düşüncelerini ve isteklerini bildirmesi; onların bildirmek istediklerini de anlaması gerekir. Yaşamın ilk yıllarında çocuğun bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişiminin temelleri ailenin ve içinde bulunduğu toplumun sunduğu ortamlarda atılır. Burada da çocuğun bakım, gelişim ve eğitimine en büyük katkıyı ebeveynler sağlarlar. Çocuğun kişiliğinin gelişmesine katkı veren diğer bir ortam ise okulöncesi eğitim kurumlarıdır. Çocuk gelişimi psikolojisi ve eğitim alanında uzman yetkili personelin bulunması, tıbbi denetim, güvenli ortam, çocukların gereksinimlerine uygun, diğer çocuklar ve yetişkinlerle zengin deneyimler elde etme şansı bulması, çocuğun gelişimini olumlu yönde etkilemekte ve okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmanın avantajları olarak görülmektedir. Bu nedenlerle üniversitelerin bünyesinde erken çocukluk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bölümler açılmaktadır. 

Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşip bölümün gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler buradan mezun olduklarında "Çocuk Gelişimcisi" unvanını almaktadırlar. Bu programın öğrencileri mezun olduklarında;

Sağlık Alanında

 • Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi olarak,
 • Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı hastanelerde çocuk servislerinde ve hastane okullarında program koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi olarak,

Sosyal Hizmet Alanında

 • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuma bağlı;
 • İl ve ilçe Müdürlüklerinde uzman,
 • Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, toplum merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri ve aile danışma merkezlerinde kurucu, uzman kadrolarında eğitim koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi olarak,
 • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve gönüllü kuruluşlar bünyesindeki sokak çocukları, çalışan çocuklar, ihmal ve istismara uğramış çocuklar, sosyal dezavantajlı çocuklar, doğal afetlerden etkilenen çocuklar gibi özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimcisi veya danışman olarak,
 • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığımda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi olarak,
 • Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatımda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi olarak,
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumumda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi olarak,

Eğitim Alanında

 • Üniversitelerin eğitim kadrolarında akademik personel olarak,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde, Rehberlik Araştırma Merkezlerimde Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerekli formasyon eğitimini tamamlamak koşuluyla; ilköğretim okullarında anasınıfı öğretmeni, kız meslek liselerinde Çocuk Gelişimcisi ve özel sınıf öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum