Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü İlk Öğrencilerine Kavuşuyor

17 Mayıs 17

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü’ne öğrenci alımı konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklifimiz, 20.04.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Buna göre İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Lojistik Yönetimi Bölümü’ne bu yıl (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) ilk defa 50 öğrenci alınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanacaktır. Bu haliyle önümüzdeki dönem İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde şu bölümlere öğrenci alımı ve eğitim-öğretim faaliyetleri yapılacaktır:

  • İktisat (Normal ve İkinci Öğretim)
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Normal Öğretim)
  • İşletme (Normal ve İkinci Öğretim)
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Normal ve İkinci Öğretim)
  • Maliye (Normal Öğretim)
  • Bankacılık ve Finans (Normal Öğretim)

Yeni açılan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler "Dış Ticaret ve Lojistik Uzmanı" unvanını almaktadırlar. Bu öğrenciler mezun olduklarında çok geniş bir yelpazede istihdam edilebilmekte, kamu ve özel sektörün uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Birimleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrükleme, uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Bu bölümden mezun olanlar tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve lojistik bölümlerinde iş bulabilmekle birlikte, özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar elde edebilmektedirler.

Yoğun rekabet koşulları altında olan işletmelerin ekonomik ve ticari faaliyetleri, 21. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme ile daha zor şartlarda sürdürülmektedir. Bu şartlar altında özellikle uluslararası vizyona sahip, ihracat ve ithalat performanslarını iyileştiren, uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmelerin daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Uluslararası arenada işletmelerin sergileyecekleri başarı ise her şeyden önce sahip oldukları uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri iyi bilen insan kaynaklarına bağlıdır. Bu nedenle, ülkemiz işletmeleri de uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için uluslararası ticareti iyi bilen uzman elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymakta ve kadrolarını bu nitelikteki elemanlarla güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizde işletmelerin uluslararası ticaret konusunda ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını yetiştirmek ve bu yöndeki taleplere yanıt vermek, Hitit Üniversitesi olarak ilk defa öğrenci alacağımız Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nün temel amacını oluşturmaktadır. Bu bölümde kamu kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak, muhasebe ve denetim konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi alanında uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu yıl bir yükseköğretim kurumuna kaydolmak üzere üniversite sınavlarına girecek öğrencileri bu ve diğer istihdam odaklı, öğrenci merkezli bölüm ve programlarımıza bekliyor, onlara sınavlarında başarılar diliyoruz.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum