2017- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sınavı Yapıldı

02 Mayıs 17

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca yapılan 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2017-KPSS/Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 21 Mayıs 2017 tarihinde 81 il merkezi ve Lefkoşa ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Koordinatörlüğünde ilimizde iki oturum halinde yapıldı. Bu sınava ilimizde, pazar sabah oturumunda yaklaşık 4.400 aday, pazar öğleden sonra oturumunda ise yaklaşık 2600 aday katılmıştır.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek- Genel Kültür- Eğitim Bilimleri) Sınavı Nedir?

2017 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimleri), A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılmakta olan lisans düzeyinde bir sınavdır.

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” gereği kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, 

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

KPSS, 27 Mayıs 2017 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanmaktadır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 21 Mayıs 2017 tarihinde sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar diğer oturumlardan hangilerine gireceklerine kendileri karar vermektedirler.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS Sonuçları;

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.  Konu hakkında detaylı bilgiler ÖSYM’nin web sayfasında yer almaktadır.

Hitit Üniversitesi Rektörü ve İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, İlimizde yapılan bu sınavın kurallara uygun olarak huzur ve güvenlik içerisinde uygulanmasına katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sınavın her aşamasında görev alan tüm personele ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler ÖSYM’nin web sitesinde yer almaktadır.


                                                                                               Çorum Sınav Koordinatörlüğü


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum