HİTİTSEM Makale Ofisi (Proofreading) Faaliyetleri Devam Ediyor

11 Temmuz 17

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (HİTİTSEM) tarafından İngilizce yazılan tüm makale, tebliğ ve sunumların Dil Bilgisi ve Yazım Kurallarına göre incelemelerinin yapıldığı Proofreading faaliyetleri devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik personellerinin uluslararası yayın sayısını artırmaya yönelik olarak düzenlenen bu faaliyette, akademik personellerimiz tarafından yazılmış olan bilimsel çalışmalar HİTİTSEM’de tam zamanlı olarak çalışan 3 adet ABD uyruklu öğretim elemanlarımızca hem ifade hataları hem de İngilizce yazım kuralları açısından son okumaları yapılarak kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapılmaktadır.

Uluslararası yayın sayısının artmasının, üniversitemiz açısından son derece önemli olduğunun bilinci ile sunulan bu hizmetten ücret alınmamaktadır.  

Akademik personellerimiz Proofreading hizmetinden yararlanmak için hititsem@hitit.edu.tr  e-posta adresine çalışmalarını Word ortamında göndermeleri yeterli olacaktır. HİTİTSEM’e ulaşan bu mailler ilgili ABD uyruklu öğretim elemanımıza gönderilerek süreç başlatılmaktadır.  

HİTİTSEM’in hali hazırdaki diğer eğitimleri ve detaylı bilgi için http://www.hititsem.hitit.edu.tr adresinden bilgi alınabilir.  


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum