Akademik Ağlarda Tanınırlığımız Artmaya Devam Ediyor

13 Eylül 17

Günümüzde bilgiye erişim ve paylaşımın en güçlü aracı olan internet, pek çok alanda olduğu gibi akademik alanda da yoğun olarak kullanılmakta olup bilimsel çalışmaların takibi ve paylaşımı için yeni yöntem ve imkanlar sunmaktadır. Bu çerçevede, sayısı her geçen gün  artan pek çok akademik sosyal ağ oluşturulmakta ve tüm dünyada akademisyenlerin/araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları aşağıda verilmektedir:

  • Google Akademik (Scholar)
  • ResearchGate,  
  • Academia.edu,
  • Epernicus Network,
  • Methodspace,
  • Sciencestage.

Yaklaşık 7.5 milyar olan dünya nüfusunun 3.5 milyarının internet kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, akademik sosyal ağların etkin kullanımı, bilimin evrenselliği çerçevesinde akademisyenlere önemli katkılar sağlamaktadır. Akademisyenler ve araştırmacılar bu ağlar sayesinde kendi bilimsel faaliyetlerini geniş bir platformda sergileyebilme fırsatı bulmanın yanısıra, dünyanın öbür ucundaki bir araştırmacı ile ortak bir çalışma yapabilme veya kendisinin ve kurumunun hangi seviyede olduğunu çeşitli ölçütlere göre oluşturulan sıralamalar aracılığı ile takip edebilme imkanına sahip olabilmektedirler.

Akademik sosyal ağlar içerisinde en yaygın kullanılan Google Akademik veritabanında yer alan bilgilere göre Webometrics tarafından yapılan ve dünyanın en seçkin üniversitelerinin de yer aldığı “Transparent Ranking: Top Universities by Google Scholar Citations” sıralamalarında 2016 yılında 4844 olan atıf sayımız % 40 artışla 6822’ye ulaşmıştır. 

Dünya genelinde sayısı 26000’i bulan üniversitelerden 4982 üniversitenin yer aldığı sıralamada Üniversitemiz 2677. sırada bulunmakta olup Türkiye’den ise sıralamaya giren 140 üniversite içerisinde 79. sıradadır. 

Gerçekleştirilen akademik çalışmaların kalitesini, sayısını ve paylaşılabilirliğini arttırmak amacıyla yapılan bu sıralama, Google Akademik profiline sahip araştırmacılar arasında yapıldığı için akademisyenlerimizin Google Akademik profili oluşturmaları ve güncel tutmaları önemlidir. Bu işlemlerin nasıl yapılacağına dair bir sunum, aşağıdaki bağlantıda verilmektedir: 

http://www.slideshare.net/SarahG_SS/how-to-set-up-your-google-scholar-profile-google-scholar-citations

Ülkemizde ve dünyada, farklı pek çok alanda Üniversitemizin başarı grafiğinin yükselmesine katkı veren tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, bu yöndeki çalışmalarının devamını diliyoruz.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum