Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı

26 Eylül 17
Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı

2017-ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemiz bünyesinde yer alan yüksek doluluk oranına sahip bölüm başkanları ve ilgili birim üst yöneticileri ile, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunmak maksadıyla Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında bir istişare toplantısı düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, lisans ve ön lisans düzeyindeki ilgili bölüm başkanları ile bağlı oldukları Dekan/Dekan Yardımcısı/Müdürlerin katıldığı toplantıda; ülkemiz genelinde doluluk oranındaki yaşanan düşüş nedeniyle farklı yaklaşım ve çözüm önerileri ele alınarak neler yapılabileceği konularında görüşmeler gerçekleştirildi.

Üniversitemizin başta akademik kadro olmak üzere hemen her alanda, nitel ve nicel anlamda büyüme ivmesi yakaladığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ülke genelinde doluluk oranının lisansta %84 iken; Üniversitemizde 2011 yılından sonra açılan lisans programlarımıza kayıt olan öğrenci sayısına göre doluluk oranının %91 olduğunu belirterek, yakalanan bu oranın Üniversitemizde 2011 yılından bu yana yeni açılan bölümlerin ne denli doğru seçildiğini, özellikle bölüm açmada benimsenen istihdam odaklılık yaklaşımımızdaki isabetin en somut çıktılarından da birisi olduğunu vurguladı. Üniversitemizin bu doğrultudaki çalışmalarına hızla devam edeceğini sözlerine ekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, yapılan çalışmaların bu seviyeye gelmesinde ve elde edilen başarıda emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür etti. 


Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı
Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı
Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı
Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı
Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı
Rektörümüzden Doluluk Oranlarına İlişkin Teşekkür Toplantısı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum